WYKRESY I RAPORTY

Aplixcom: Wykresy i Raporty to moduł zapewniający automatyczne generowanie zaawansowanych raportów i analiz. Moduł w oparciu o zgromadzone informacje pobrane z maszyn, raportów na produkcji oraz systemu ERP generuje w formie wykresów oraz tabel szereg raportów, dając bardzo rozbudowane narzędzie do analizy i optymalizacji produkcji.

Pracownicy dzięki automatycznym raportom mogą lepiej kontrolować produkcję oraz monitorować jej pracę w czasie rzeczywistym. Moduł pozwala na analizę danych, zapewnia dostęp do danych rzeczywistych oraz historycznych, co pozwala porównywać różne dane na jednym wykresie.

Otrzymane informacje można eksportować do PDF lub Excel i tworzyć z nich wydruki. Możliwe jest również wykonywanie zestawień wiadomości: sms, e-mail, przesłanych np. podczas awarii i na tej podstawie generowanie raportów.

Raportowanie

System prezentuje w formie wykresów oraz tabel dane z produkcji. Na wykresie prezentowane są raporty dotyczące wybranych przez nas maszyn w zadanym przez nas okresie czasu. Raport jest generowany na podstawie danych pobranych z maszyn (np. ze sterowników PLC lub modułów rozszerzeń) oraz raportów z systemu Aplixcom: SCADA-MES, w którym raportują pracownicy.

Raporty zawierają parametry dotyczące czynników jak:  

Rejestracja czasu pracy operatora oraz maszyn

Czas oraz rodzaje przestojów i awarii

Jakość produkcji oraz jej porównywanie

Obciążenie maszyn

Utrzymanie ruchu

Zmiany

OEE – efektywne planowanie produkcji