BI – RAPORTY i ANALIZA DANYCH

Aplixcom: Raporty i Analiza Danych – BI to moduł zapewniający automatyczne generowanie zaawansowanych raportów i analiz. Moduł w oparciu o zgromadzone informacje pobrane z maszyn, raportów na produkcji oraz systemu ERP generuje w formie wykresów oraz tabel szereg raportów, dając bardzo rozbudowane narzędzie do analizy i optymalizacji produkcji.

Pracownicy dzięki automatycznym raportom mogą lepiej kontrolować produkcję oraz monitorować jej pracę w czasie rzeczywistym. Moduł pozwala na analizę danych, zapewnia dostęp do danych rzeczywistych oraz historycznych, co pozwala porównywać różne dane na jednym wykresie.

Otrzymane informacje można eksportować do PDF lub Excel (Eksport danych do MS Office – MSE ) i tworzyć z nich wydruki. Możliwe jest również wykonywanie zestawień wiadomości: sms, e-mail, przesłanych np. podczas awarii i na tej podstawie generowanie raportów.

Raportowanie

System prezentuje w formie wykresów oraz tabel dane z produkcji. Na wykresie prezentowane są raporty dotyczące wybranych przez nas maszyn w zadanym przez nas okresie czasu. Raport jest generowany na podstawie danych pobranych z maszyn (np. ze sterowników PLC lub modułów rozszerzeń) oraz raportów z systemu Aplixcom: SCADA-MES, w którym raportują pracownicy.

Raporty zawierają parametry dotyczące czynników jak:  

Rejestracja czasu pracy operatora oraz maszyn

Czas oraz rodzaje przestojów i awarii

Jakość produkcji oraz jej porównywanie

Obciążenie maszyn

Utrzymanie ruchu

Zmiany

OEE – efektywne planowanie produkcji