SCHEDULER

Aplixcom: Scheduler to narzędzie wykorzystywane przez Planistów, wspomagające proces planowania produkcji. Korzystając z technologii drag&drop, wystarczy kilka kliknięć, aby zaplanować termin wykonania zleceń produkcyjnych.

Planowanie w systemie ERP

Plan produkcyjny zaplanowany w systemie ERP może być pokazywany w formie graficznej w Schedulerze, wraz z wszelkimi szczegółami dotyczącymi zleceń produkcyjnych. Bloki z operacjami technologicznymi pobierane są automatycznie w czasie rzeczywistym z systemu ERP, wraz ze wszystkimi dodatkowymi informacjami dotyczącymi danego zlecenia. Planista, wykorzystując Aplixcom: Scheduler, ma możliwość edycji pobranego harmonogramu. Wszelkie wprowadzone zmiany automatycznie dostępne są w formie elektronicznej na wszystkich stanowiskach.

Dzięki naszemu narzędziu możliwe jest planowanie produkcji, a także przezbrojeń, przeglądów oraz terminów konserwacji. System, zbierając informację z maszyn, podpowie nam o zbliżającym się terminie przeglądu lub zaplanowanej wymianie komponentu. Scheduler posiada również informacje na temat aktualnego stanu produkcji oraz ewentualnych opóźnień, umożliwiając osobom odpowiedzialnym za planowanie szybsze reagowanie na awarie, opóźnienia na produkcji. Za pomocą odpowiednio przygotowanych formularzy można w prosty i szybki sposób wprowadzać zamówienia Klientów. Utworzone zlecenia produkcyjne z podziałem na operacje technologiczne są automatycznie wizualizowane w formie graficznej w Schedulerze, tak, by planista mógł w jak najefektywniejszy sposób zoptymalizować pracę na produkcji. Dzięki integracji narzędzia Aplixcom: Scheduler z systemem Aplixcom: SCADA-MES, możliwe jest automatyczne przesyłanie harmonogramu produkcji w czasie rzeczywistym w formie elektronicznej. Zaplanowany harmonogram jest widoczny online na wszystkich stanowiskach komputerowych na produkcji.

Rozwiązanie pozwala na:

Wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów.

Szybszą aktualizację zleceń produkcyjnych.

Ograniczenie błędów przy raportowaniu produkcji.

Monitoring postępu produkcji w czasie rzeczywistym oraz ONLINE.

Planista widząc postęp i wydarzenia na produkcji może reagować na zmiany w czasie rzeczywistym. W przypadku pojawienia się opóźnień na produkcji związanych z brakiem materiału, wolniejszą pracą operatorów lub awarii planista ma możliwość aktualizowania kolejności wykonywania prac. Dzięki monitorowaniu online planista jest w stanie lepiej planować produkcję pod kątem terminowej realizacji zamówień od Klientów. Graficzna forma pokazująca rozplanowanie poszczególnych operacji technologicznych oraz zadań w czasie. Ułatwia planowanie i koordynowanie przebiegu różnych procesów w czasie. Aplixcom: Scheduler pozwala na podgląd zaplanowanych przeglądów i konserwacji utworzonych przez dział UR, dając tym samym możliwość uwzględnienia ich przy planowaniu zleceń dla stanowisk pracy. Umożliwia również eksport planu produkcyjnego w różnych formach jak poprzez automatyczne przesyłanie na stanowiska na produkcji (Aplixcom: SCADA-MES), w formacie pdf. oraz excel, zarówno w formie tabeli jak i wykresu.