Jak dbasz o kręgosłup? Kręgosłup swojej firmy.

O tym jak kosztowne i szkodliwe może być nieplanowane zatrzymanie produkcji wie każdy, kto pracuje w zakładzie produkcyjnym. Bez względu czy przestój powoduje awaria maszyny czy błąd człowieka, straty mogą wynosić miliony. Do tego należy dodać takie skutki uboczne jak opóźnienia dostaw, straty wizerunkowe, obniżenie motywacji załogi itp.

Kręgosłup firmy

Dbanie o stan techniczny maszyn, przeglądy, konserwacja, odpowiednio szybkie reagowanie, zapas części zamiennych oraz ich dostarczanie powodują, że działy Utrzymania Ruchu są swoistym kręgosłupem każdej firmy produkcyjnej. Nie jest to mówienie na wyrost. Jako przykład podamy sytuację z wiosny bieżącego roku, kiedy to fabryka BMW w Monachium musiała wstrzymać produkcję na 40 minut. Co prawda czynnikiem za to odpowiedzialnym nie była ani awaria, ani zła organizacja, tylko… dwaj nasi rodacy, którzy pod wpływem alkoholu i marihuany po prostu zasnęli na swoich stanowiskach. Straty generowane przez jedynie 40-minutowe zatrzymanie produkcji według rzecznika marki wynosiły „5-cio cyfrową sumę”. Nieoficjalnie jednak podawana jest kwota dochodząca nawet do miliona euro! To pokazuje jak kosztowne mogą być przestoje.

Projektując funkcje systemu Aplixcom: SCADA-MES oraz Aplixcom: CMMS chcieliśmy dać firmom narzędzia maksymalnie wspierające pracowników UR.  

Efekt naszych doświadczeń

Współpracując z różnymi firmami mieliśmy szansę zaobserwować różne procedury oraz sposoby działania UR. W wielu zakładach działy UR prowadziły żmudne w aktualizacji oraz prowadzeniu dokumentacje w formie papierowej lub tabel programu excel. W jeszcze w innych czas reakcji na awarie był wydłużony z powodu systemu alarmowania sprowadzającego się do telefonu do dyżurki ze zgłoszeniem problemu. Prócz tego dochodziły okazjonalne problemy z zaopatrzeniem oraz stanami magazynowymi. Nie było to oczywiście winą braku profesjonalizmu czy, tym bardziej, złych chęci. Pracownicy tych firm dwoili się i troili by zakład pracował jak najefektywniej. Problemem był brak odpowiedniego narzędzia.

Od początku

System SCADA-MES posiada zaawansowane funkcje alarmowania o przestojach oraz awariach, które może zgłaszać zarówno automatycznie w przypadku wykrycia awarii przez sterownik PLC, jak i poprzez kliknięcie jednego przycisku na dashboardzie operatora. Pozwala to na błyskawiczne przekazywanie informacji. Powiadamianie o awariach może następować zarówno poprzez SMS, maile, sygnały dźwiękowe czy informacje na ekranach lub kolumnach sygnalizujących urządzeń.

Zaawansowane narzędzie dla Utrzymania Ruchu

Aplixcom: CMMS jest rozbudowanym narzędziem do zarządzania działem UR. Umożliwia prowadzenie bardzo szczegółowej dokumentacji historii każdej maszyny. Za pomocą jednego kliknięcia można w szybki sposób przejrzeć całą historię maszyn, zaczynając od wpisów najnowszych. System pokaże częstotliwość awarii danej maszyny, elementy, które najczęściej zawodzą, straty wynikające z przestojów, a także pełny wykres napraw i konserwacji. Ta ostatnie cecha jest rozbudowana poprzez dodawanie do poszczególnych maszyn wszelkiego rodzaju dokumentacji, zdjęć, odnośników dotyczących wskazówek dla przeglądów, przepisów bhp dotyczących danego stanowiska, rysunków CAD. Dzięki systemowi Aplixcom: CMMS możliwe jest całkowite wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów.

Po drugie, nasz system CMMS umożliwia również zaawansowane zarządzanie magazynem części zamiennych. W prosty i szybki sposób można odnaleźć szukaną część, z dokładnością do regału, półki i miejsca magazynowego. W dowolnym momencie można wykonać inwentaryzację korygując stan dostępnych części. Można realizować przesunięcia zarówno międzymagazynowe, jak i wewnątrzmagazynowe. Możliwe jest zdefiniowanie części zamiennych poszczególnych maszyn, które są odpowiednikiem części oryginalnych. Wszystkie te funkcje ułatwiają kontakt z kontrahentami – do każdego obiektu w wykazie wyposażenia można szybko dodać informacje kontaktowe do osób takich jak: dostawcy, producenci, serwisanci.

Aplixcom: CMMS jest zintegrowany z systemami klasy ERP oraz SCADA-MES. Do połączenia miedzy tymi różnymi systemami służy baza danych SQL. Wiadomość o awarii zostanie odebrana przez system CMMS i umieszczona na liście oczekujących na przyjęcie przez pracownika Utrzymania Ruchu. Dzięki systemowi CMMS możliwe jest łatwe przekazywanie informacji dla planistów o przewidzianych, a także niespodziewanych przestojach maszyn. Z systemu ERP mogą zostać pobrane informacje o maszynach, częściach, pracownikach. Dzięki harmonogramowi zadań prace realizowane, zakończone, nowe awarie i eksploatacje mogą być odpowiednio pogrupowane i nadzorowane. Kalendarz udostępnia wgląd i modyfikację harmonogramu zadań.

System Aplixcom: CMMS zapewnia przekazywanie informacji w systemie zmianowym, rejestrację czasu wykonywania zadań, zarządzanie wykazem wyposażenia przedsiębiorstwa.

Planowanie przeglądów na Produkcji

Również system Aplixcom: Scheduler posiada funkcje wspierające dział Utrzymania Ruchu. Mianowicie chodzi o możliwość planowania przezbrojeń, przeglądów oraz terminów konserwacji. System, zbierając informację z maszyn, podpowie nam o zbliżającym się terminie przeglądu lub zaplanowanej wymianie komponentu.

Inwestycja, która zawsze się opłaca

Działy Utrzymania Ruchu i Narzędziowni ze względu na swoją niezwykle ważną rolę muszą dysponować odpowiednimi narzędziami pozwalającymi wykonywać im swoją pracę w najefektywniejszy sposób. Systemy Aplixcom powstały w oparciu o doświadczenia przy wdrażaniu systemów ERP oraz współpracy z pracownikami UR firm wykorzystujących bardzo różną technologię. Wzięliśmy pod uwagę wskazówki wielu specjalistów stawiających czoła różnym wyzwaniom. Efekt jest bardzo zadowalający, ale wciąż zależy nam na rozwijaniu naszego produktu.

Dbanie o kręgosłup swojej firmy ma olbrzymie znaczenie dla jej odpowiedniego funkcjonowania. Tak jak w przypadku ludzkiego organizmu, tak dla organizacji płynność jej pracy ma olbrzymie znaczenie. Warto pomyśleć o tym biorąc pod uwagę przyszłe inwestycje. Oczywiście, jesteśmy do Twojej dyspozycji.