CMMS

Aplixcom: CMMS to oprogramowanie przeznaczone do wspomagania pracy działu Utrzymania Ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Pozwala na sprawne zarządzanie Działem poprzez gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi parku maszynowego w przedsiębiorstwie.

 

 

Funkcjonalność modułu CMMS:

Zarządzanie wyposażeniem: maszyny, urządzenia, narzędzia, części, materiały eksploatacyjne.

Zarządzanie magazynem: generator miejsc magazynowych, stany minimalne, inwentaryzacja.

Zarządzanie strukturą działu UR: lokalizacje, wdziały, hale, magazyny, pracownicy.

Zarządzanie dokumentacją: certyfikaty, dokumentacja, ewidencja.

Planowanie przeglądów i remontów maszyn: historia napraw.

Zarządzanie kosztami: zakupy, remonty, historia maszyn, Interface ze SCADA-MES.

Aplixcom: CMMS umożliwia definiowanie kategorii zdarzeń na awarie, przeglądy, remonty. W systemie gromadzone są wszelkiego rodzaju informacje, które można w dużym stopniu zautomatyzować i tym samym nie dopuścić do zaniedbań dotyczących prac okresowych. W celu zwiększenia efektywności istnieje możliwość zarządzania codziennymi zadaniami oraz tworzenia harmonogramu na dowolny okres czasu.

Planowanie przeglądów

Korzystając z interfejsu z systemem Aplixcom: SCADA-MES monitorowany jest czas pracy maszyn oraz licznik cykli, pozwalając na określenie w jakim terminie powinny być wykonane przeglądy oraz remonty maszyn. Definicja rekurencyjnych zdarzeń jest tworzona już podczas dodawania nowej maszyny lub urządzenia. Utworzone zdarzenia widoczne są również dla Planisty, by biorąc je pod uwagę odpowiednio zaplanował pracę produkcji.

Magazyn, części zamienne i hstoria maszyny

Korzystając z magazynu części w prosty i szybki sposób można odnaleźć szukaną część na magazynie z dokładnością do regału, półki i miejsca magazynowego. W dowolnym momencie można wykonać inwentaryzację i skorygować stan magazynowy dostępnych części. Można realizować przesunięcia zarówno międzymagazynowe, jak i wewnątrzmagazynowe. Do danego obiektu typu Maszyna, Narzędzie możliwe jest zdefiniowanie części zamiennych, które są odpowiednikiem części oryginalnych. Zaś za pomocą jednego kliknięcia można w szybki sposób przejrzeć całą historię maszyn, zaczynając od wpisów najnowszych. Aplixcom: CMMS jest zintegrowany z systemami klasy ERP oraz SCADA/MES. Do połączenia miedzy tymi różnymi systemami służy baza danych SQL. Wiadomość o awarii zostanie odebrana przez system CMMS i umieszczona na liście oczekujących na przyjęcie przez pracownika Utrzymania Ruchu. Dzięki systemowi CMMS możliwe jest łatwe przekazywanie informacji dla planistów o przewidzianych, a także niespodziewanych przestojach maszyn. Z systemu ERP mogą zostać pobrane informacje o maszynach, częściach, pracownikach. Dzięki harmonogramowi zadań prace realizowane, zakończone, nowe awarie i eksploatacje mogą być odpowiednio pogrupowane i nadzorowane. Kalendarz udostępnia wgląd i modyfikację harmonogramu zadań. Analiza i sporządzanie raportów oraz statystyk pozwala zestawić kluczowe informacje takie jak: częstotliwość awarii danej maszyny na przestrzeni roku, elementy, które najczęściej zawodzą, straty wynikające z przestojów. System CMMS umożliwia dodawanie do poszczególnych maszyn wszelkiego rodzaju dokumentacji, zdjęć, odnośników dotyczących wskazówek dla przeglądów, przepisów bhp dotyczących danego stanowiska, rysunków CAD. Przepływ informacji na temat produkcji jest pod stałą kontrolą.

System Aplixcom: CMMS zapewnia przekazywanie informacji w systemie zmianowym, rejestrację czasu wykonywania zadań, zarządzanie wykazem wyposażenia przedsiębiorstwa. Daje możliwość łatwiejszego kontaktu z kontrahentami – do każdego obiektu w wykazie wyposażenia można szybko dodać informacje kontaktowe do osób takich jak: dostawcy, producenci, serwisanci. Cała aplikacja CMMS jest w pełni przeniesiona na platformę internetową. Pracuje na serwerze i komunikuje się dzięki sieci z komputerami użytkowników. Zmiana obiegu dokumentów z papierowego na elektroniczny w znaczący sposób usprawni pracę służb Utrzymania Ruchu i zakładu.